[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره

تاریخ: ۴ مهر ۶۳

پیوست

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

دبیرستان دخترانه سید حسن مدرس

بنا بدستور وزارت آموزش و پرورش دانش‌آموز فرانک نعیمی بدلیل عضویت در فرقه بهائیت سال سوم بازرگانی این دبیرستان از این تاریخ اخراج میگردد.

رئیس دبیرستان بازرگانی و حرفه‌ای مدارس

م. صدیقه مهرابیان

[امضا]

۴ مهر ۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]