[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع -۳۲ (۵۲-۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت / مؤسسه: سازمان جنگلها و مراتع کشور

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام-آقای: ضرغام الدین

۴- نام خانوادگی: موفقی

۵- نام پدر: غلامحسین

۶- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان: [حذف شده] استان / فرمانداری کل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز: ۱ ماه: مهر سال ۱۳۲۲

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: سوم متوسطه رشته: کلاس جنگلبانی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: کارگزین (ردیف [حذف شده])

۱۱- رسته: اداری و مالی رشته: کارگزین طبقه: یک

۱۲- گروه: چهار

۱۳- پایه: شش

۱۴- واحد سازمانی: امور اداری و سازمانی در چالوس

۱۵- محل خدمت: شهرستان: [حذف شده] استان/فرمانداریکل: مازندران

۱۶- مجذور:

۱۷ نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

نظر باینکه استخدام شما مغایر با بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری میباشد و مآلاَ بر خلاف مقررات بوده است لذا حکم استخدام اولیه شما از تاریخ صدور لغو و کلیه احکامی که تا کنون در باره شما صادر گردیده است کان لم یکن تلقی میگردد. بدیهی است وجوهی که تا کنون دریافت نموده‌اید مسترد نخواهد شد. م/ ۴

۱۹- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: با توجه به شرح حکم

۲۲- تاریخ صُدور و شماره حکم: تاریخ: ۱۱ مهر ١٣۶۰ شماره: ۱۱۷۶۹

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: سید محمد میرمحمدی [امضا]

عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست حوزه معاونت وزارت کشاورزی و عمران روستائی در امور جنگل و مرتع

نسخۀ: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]