[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

فرم غ – ۳۲ (۴- ۵۱) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-موسسه: سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی خراسان

۲- شماره مستخدم: ۵- ۶۳۱۳۵ [؟]٠

۳- نام: آقای دکتر حسین

۴- نام خانوادگی: رضوانی

۵- نام پدر: محمدحسین

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] ، محل صدور: شهرستان[حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۳ ماه خرداد سال ۱۳۰۴

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: دکترای، رشته: پزشکی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: پزشک عمومی ردیف [حذف شده]

۱۱- رسته: بهداشتی و درمانی، رشته: پزشکی، طبقه: ۶

۱۲- گروه: ۱۲

۱۳- پایه: ۱۰

۱۴- واحد سازمانی: بیمارستان روانی

۱۵- محل خدمت: شهرستان مشهد استان خراسان

۱۶- مجوز -----

۱۷- نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۸- شرح حکم: در اجرای دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ – ۱۰ دی ۵۹ مقام وزارت بهداری و نیز با توجه به اینکه طی پرسشنامه شماره ۹ / م – ۲۸ دی ۵۹ و ۷۲ / م – ۱۶ بهمن ۵۹ صراحتاً خود را به فرقه ضاله بهائیت میدانید و بر این عقیده اصرار و ابرام می‌ورزید لذا به استناد از مفاد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ آئین‌نامه استخدامی قانون تأمین اجتماعی و دیگر مقررات استخدامی که در آن‌ها هم عدم به فساد عقیده یکی از شرایط استخدامی می‌باشد و با رعایت مفاد فوق‌الذکر استخدام اولیه شما مغایر با مقررات مربوط بوده است لذا بموجب اینحکم کلیه احکام استخدامی شما لغو و از تاریخ صدور حکم بخدمت شما در این سازمان خاتمه داده میشود و نسبت به سنوات خدمت گذشته شما نیز برابر موازین قانون کار با شما رفتار خواهد شد.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: صدور حکم

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم:

تاریخ: ۲۴ [بهمن] ۱۳۵۹

شماره: ۸۸۹۷۰ / ۸

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: از طرف مدیر طرح بهداشت محیط [ناخوانا]

دکتر جعفر زاده – مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداری خراسان

[امضا]

نسخه: اول مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]