[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶

تاریخ: ٩ آبان ۸۶

شماره:-----

پیوست-----

 

بسمه تعالی

از دبیرستان شهید اول

بدینوسیله به اطلاع میرساند که خواهر روحا زارع حسنی رفسنجانی فرزند حسن زارع حسنی رفسنجانی به شماره شناسنامه [حذف شده] - تاریخ تولد ۱۳۴۷ تا تاریخ  ٨ آبان ۶۳ در این دبیرستان مشغول به تحصیل بوده است نامبرده از نظر اخلاق و رفتار دانش‌آموز خوبی بوده است لذا با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی چون ایشان تابع فرقه بهائیت است و وی به همراه والده‌اش این مطلب را تائید کرده‌اند از این تاریخ ٩ آبان ۶۴ از دبیرستان اخراج شده‌اند.%

[ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی و شماره و تاریخ در پایین صفحه]

٨١٧- ۴۲

۱۶/-۱۵ – ٧/-١٠

جهت اطلاع ارسال میگردد.

[ناخوانا]

[یادداشت دست خطی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۱۲۰

٢  فروردین  ۸۶

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]