[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

اخبار شهرستانها

صفحه ۸ شنبه ۱۸ مرداد۱۳۵۹

۲۷رمضان ۱۴۰۰–شماره ۱۱۰۶۴

 

۴۵۰ کارمند دولت در۹ استان تصفیه شدند

 

۴۴۹ تن از عاملان کم کاری و وابستگان رژیم سابق از ادارات شهرهای مختلف اخراج شدند.

طی روزهای اخیر چندین تن از کارکنان ادارات ۸ استان مشمول تصفیه و پاکسازی شدند

...فردوس رشیدپور فرزند خداداد انفصال دائم از خدمات دولتی، طیبه بقائی فرزند محمد انفصال دائم از خدمات دولتی با بودن عضویت در فرقه بهائیت ...

...۴۸ نفر در آموزش و پرورش هرمزگان تصفیه شدند

بندر عباس - خبر نگار کیهان :

اداره کل آموزش و پرورش استان ساحلی اعلام کرد بدنبال تصفیه قبلی در این اداره کل، تعداد ۴۸ نفر دیگر مشمول تصفیه شدند. این عده عبارتند از :

۱۲ نفر بهایی و ۵ نفر از همکاران ساواک، ۶ نفر رستاخیزی، یکنفر متهم به فساد اخلاق و ۲۳ نفر بخاطر داشتن عقاید غیر اسلامی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]