[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت مخابرات ایران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹

شماره-----

پیوست ۷۶۸۹/ ۴۲۷۰/ ١١١

 

آقای بهروز احمدائی رفسنجانی

تکنیسین نصب شبکه اداره کل مخابرات استان خراسان

طبق صورتجلسه مورخ ۲۵ مرداد ۵۹ هیئت پاکسازی وزارت پست و تلگراف و تلفن باستناد قانون پاکسازی مصوب  ٧ شهریور ۵۸ شورای انقلاب بموجب این حکم از تاریخ صدور این ابلاغ با احتساب سنوات خدمت بازنشسته میشوید حقوق بازنشستگی شما متعاقباً تعیین و طی حکم جداگانه‌ای ابلاغ خواهد شد./ا

محمود قندی

[امضا]

وزیر پست و تلگراف و تلفن و مدیرعامل شرکت

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]