[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستاد مشترک

از اداره آجودانی (دایره کارگزینی امراء)

به تیمسار فرماندهی نداجا (پرسنل افسران)

موضوع برکناری از خدمت افسران

[آرم]

(تلفن-----)

شماره ۴۱۰۱- ۴۰۲

تاریخ ٣ بهمن ۵۸

پیوست

 

از تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۵۸ دو نفر افسران مشروحه زیرجمعی آن نیرو بنا به تصویب هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون پنجنفری بعلت گرایش به فرقه خلاف ادیان رسمی کشور از خدمت ارتش اخراج و مراتب در ماده ٣ دستور همگانی ارتشی شماره ٨٧ درج گردید.

خواهشمند است دستور فرمائید در مورد ابلاغ برکناری از خدمت نامبردگان اقدام لازم معمول نمایند. ر. م.

١ - سروان دارائی عباس جلالی زاده

٢ – ناو سروان عوض گلشن

سرپرست اداره آجودانی. سرهنگ ستاد علی‌اصغر نیرو رنگ

از طرف: سرهنگ ستاد شاهرضا

[امضا]

گیرندگان

١-وزارت دفاع ملی (آجودانی) بازگشت بشماره ۲۵۵ – ١/ ۵ – ۶۰۳ –[تاریخ:]  ٨ دی ۵۸ جهت آگاهی و اقدام

٢- وزارت دفاع ملی اداره بیمه و بازنشستگی٩ جهت آگاهی و اقدام

٣- اداره دارائی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت آگاهی و اقدام

۴- شورای موقت هم آهنگی ستاد مشترک جهت آگاهی و اقدام

[مهر رسمی]

پرسنل نیروی دریائی

[امضا]

فتوکپی برابر با اصل است

مدیریت پرسنلی [امضا]

١٣ بهمن ۵۸

معاونت پرسنلی [امضا]

 ٩ بهمن ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]