[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت نفت

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

بسمه تعالی

 

تاریخ

شماره

پیوست

 

و اذا حکمتم بینالناس ان تحکمو بالعدل

و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

 

آقای: سهیل [ناخوانا]، کارگر/ کارمند: شماره: [حذف شده] بر اساس رأی هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت به استناد بند ٨ ماده ۳۹ قانون بازسازی مصوبه ۵/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی:

به جرم: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

به مجازات: انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم می‌گردد.

ضمناً این حکم قابل پژوهش بوده و درخواست شخص معترض ظرف ۱۵ روز بعد از ابلاغ [کتباً با]

ذکر دلایل به امور اداری تسلیم و [رسید اخذ] شود.

 

هیات بدوی [ناخوانا]

از طرف شماره [بازسازی]

[مهر رسمی]

 

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]