[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تراکتورسازی ایران (شرکت سهامی خاص)

تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

بسمه تعالی

تاریخ [ناخوانا]

شماره ۵۸۴۴ - ۱۵۰

پیوست-----

 در پاسخ به شماره فوق بطور کامل اشاره فرماپید

 

آقای عزیزا [الله] زیادی شیشوان

عطف بنامه شما که طی آن صراحتاً پیروی خود را از فرقه ضاله بهائیت اعلام داشته‌اید لذا بر اساس نامه شماره ٧٩٢/-١مورخ ٢٩ بهمن ۵۸ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه همکاری شما در این کارخانه مقدور نمیباشد بدیهی است در صورتیکه برائت خود را از فرقه ضاله بهائیت با ارائه اسناد معتبر اعلام نمائید اشتغال بکار شما بلا مانع خواهد بود در غیر این صورت لازم است از تاریخ ١ شهریور ۶۴ نسبت به انجام تسویه حساب با شرکت اقدام نمائید.

تراکتورسازی ایران-تبریز [امضا]

رونوشت: امور اداری

رونوشت: کارگزینی

[آرم]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]