[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۵۹- بیست و دوم رمضان ۱۴۰۰

شماره: ۱۱۰۶۰

 

۴۴ نفر دیگر در رادیو تلویزیون پاکسازی شدند

چهل‌وچهار تن دیگر از کارکنان رادیوتلویزیون توسط شورای پاکسازی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کنار گذاشته شدند.

از این تعداد ۸ نفر حکم انفصال دائم، ۱۶ نفر حکم بازنشستگی و ۱۷ نفر حکم بازخریدی دریافت داشتند. همچنین قرارداد همکاری سه تن دیگر که به صورت قراردادی با رادیو تلویزیون همکاری می‌کردند لغو شد.

اسامی افراد پاکسازی شده به شرح زیر است:

۱- مهدی قرائی عبدل آبادی، انفصال دائم ۲- فرخ پور‌خمامی، بازخرید ۳- مسعود سلطانی عربشاهی، بازنشسته ۴- شعله انیسی قدس، بازخرید ۵- مریم داورپناه، انفصال دائم ۶- غلامحسین اعتماد زاده، بازخرید ۷- کامران معطر علی‌آبادی، بازخرید ۸- زهری، انفصال دائم ۹- برزو شکیبی، فسخ قرارداد استخدامی ۱۰- ایران یزدان پناه احمدآبادی، بازنشسته ۱۱- شهیندخت جابر ری زاده [جابری‌زاده]، بازنشسته ۱۲- رضا بزاز بازاریان، بازنشسته ۱۳- امیرحسین غضنفری، بازخرید ۱۴- سنجابی، بازخرید ۱۵- فرشید بصیری، فسخ قرارداد ۱۶- رضوان‌الله ثابتی سیستانی، بازنشسته ۱۷- سروش اعلایی، بازخرید ۱۸- میترا امیلائیان [میلانیان]، بازخرید ۱۹- قدسیه رضایی نامقی، فسخ قرارداد ۲۰- هوشنگ کریمی زند، انفصال دائم ۲۱- فریدون سهراب، بازنشسته ۲۲- منوچهر میرزاخانی، بازنشسته ۲۳- محمدباقر حسینی، بازخرید ۲۴- منوچهر خادم‌زاده، انفصال دائم ۲۵- محمد محمود تراب نیا، انفصال دائم ۲۶- خسرو سیاوش، بازنشسته ۲۷- محمدباقر موثقی، بازخرید ۲۸- روحانیه زمانی، بازخرید ۲۹- نورسته رحمانی مهدی‌آبادی، بازخرید ۳۰- گیتی لواسانی، انفصال دائم ۳۱- فؤاد روستایی، بازخرید ۳۲- مسعود زرگر زاده، بازنشسته ۳۳- فرشته سعادت، بازنشسته ۳۴- منصور صالحان، بازخرید ۳۵- شهناز پور رهنما، بازخرید ۳۶- محمود شعاعی، بازنشسته ۳۷- ایرج سمندی، بازخرید ۳۸- سید محسن صبوری، بازنشسته ۳۹- شکوه رضایی، انفصال دائم ۴۰- سهیلا روستا، بازخرید ۴۱- قدرت الله سروش، بازنشسته ۴۲- پروانه [ناخوانا]، بازنشسته ۴۳- کیوشن رهنمود بازار، بازنشسته ۴۴- پرویز رضوانی، بازنشسته.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]