[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

ماشین‌سازی اراک (سهامی خاص)

یادداشت

اعلامیه شماره ۷

بنا به تصویب کمیته نمایندگان از تاریخ ۲۲ آبان [۱۳۵۷][ناخوانا] پیرو حزب بهائیت می‌باشند و اسامی آنها [ناخوانا]

می‌رسد تا تعیین تکلیف قطعی به هیچ عنوان [ناخوانا] نخواهند داشت.

۱-[ناخوانا] منشادی

۲-[ناخوانا] محرابی

۳-منوچهر سیروس

۴-حبیب اله شاد بخت

۵-انوشیروان هوشیدری

۶-علی زورمندان

۷-شهلا مسرور

۸- فرهنگ دهقان منشادی

هیئت نمایندگان [ناخوانا]

رونوشت جهت اطلاع کارگزینی ماشین‌سازی

رونوشت جهت اطلاع حفاظت ماشین‌سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]