[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی دریائی

(تلفن ----- )

[دستخط]

 پرسنلی غیرنظامیان ( کارگزینی)

لجستیک نیروی دریائی جمهوری اسلامی ( قرارگاه)

موضوع : بازخریدی کارمند رسمی اسلان رفیع زاده

شماره ١٧٧-٠٢/ ٨٠٧/ ٢/ ۵۱۰

  تاریخ ٣٠ مهر۱۳۶۰

پیوست -----

 

لوحه بازخریدی سوابق خدمتی کارمندان مشمول لایحه قانونی تعدیل و پاکسازی نداشتن دین رسمی و مقررات اجرائی بندهای الف و ب ماده ٢٨ ماده ٢ اصلاحی مصوبه ١٧ خرداد ۵۹ آئینامه استخدام کارمندان غیرنظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران.

١-درجه و مدرک تحصیلی کارمند- دیپلم

٢ – رشته و تخصص- کارمند حسابدار

٣- اسم – اسلان

۴- شهرت - رفیع زاده

۵- نام پدر – الله قلی

۶- یگان خدمتی- لجستیک شماره شناسنامه [حذف شده] محل صدور : تهران محل تولد: تهران تاریخ تولد ۱۳۲۶ محل سکونت فعلی: تهران تاریخ ورود بخدمت ۱۵ اردیبهشت ۴۳ سن در موقع ورود بخدمت ١٧ سال سن فعلی ۳۴ سال.

میزان خدمت رسمی در ارتش ٨ سال و ۱۶ روز مدت خدمت غیررسمی-----.

مدت خدمت کشوری در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا شهرداریها ( سازمانهای مصوبه دولتی) مشارالیه مدت ۵ سال و سه ماه و ١٠ روز در شیلات جنوب خدمت نموده است.

 استعفاء یا اعاده بخدمت: ١١تیر۵۲ استعفاء و مدت خدمت زیر پرچم: ندارد. ۱۵مهر۵۲ مجدداً استخدام گردیده است.

 

مدت طی دوره آموزشگاه:

توضیح اینکه نامبرده در تاریخ ۱۵ تیر۴۳ بصورت دانش‌آموز استخدام و جهت خدمت در شیلات اختصاص

داده شد و در تاریخ : ١١تیر۵۲ مستعفی و در تاریخ ۱۵مهر۵۲ مجدداً بصورت کارمند استخدام گردیده است.

مراحل ترفیعاتی ۱۵مهر۵۲ گ ٢ پایه ١

١تیر ۵۴ طبقه گ ٣ پایه  ١

١ بهمن ۵۴ طبقه ٢ مرتبه ١ پایه ٢

١ بهمن ۵۶ طبقه ٢ مرتبه ١ پایه ٣

١ فروردین ۵۷ طبقه ٢ مرتبه ١ پایه ۶

۱۵ مهر ۵۸ طبقه ٢ مرتبه ١ پایه ٧

١٩ خرداد ۶۰ طبقه ٢ مرتبه ١ پایه ٩

١  تیر ۶۰ طبقه ٢ مرتبه ٢ پایه ٩

 

الف.ج.ا.ا.

علت اخراج ( بازخرید) : نداشتن دین رسمی

زندان محاکماتی: ندارد

بدون کاری -

انتظار بخدمت :ندارد

ماده ٧٩ قانون استخدام ( استحقاق ایام مرخصی) استحقاق ۴ ماه مرخصی دارد. علت بازخریدی سنوات خدمت مشمول لایحه قانونی تعدیل پرسنل و پاکسازی و اجرای بندهای الف و ب ماده ٢٨ و تبصره ٢ ماده اصلاحی مصوبه ١٧ خرداد ۵۹ آئینامه استخدام کارمندان غیرنظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران نداشتن دین رسمی ( عضو فرقه ضاله بهائی بودن)-  تاریخ ابلاغ بازخریدی ١ آبان ۱۳۶۰

سرپرست مدیریت پرسنل نداجاا: ناخدا دوم بنافتی

[امضا]

سرپرست کارگزینی غیرنظامیان: کارمند تواضعی

[امضا]

رئیس پرسنل نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران

ناخدا یکم [ناخوانا]

[امضاء روی مهر رسمی]

متصدی تنظیم: کارمند بنانی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]