[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲ دی ۳۴

شماره: ۴۱/۲۰۶۶۸/۴۶۶۲۵

ضمیمه: -----

موضوع: -----

 

[آرم]

وزارت دارائی

اداره کل گمرک

اداره کارگزینی

 

خرمشهر – روبروی منازل کارمندان فرهنگ

آقای اسدالله رمضانی ثابت کارمند روزمزد پیشین اداره گمرک خرمشهر

در پاسخ عریضه‌های متعدد شما اشعار می‌دارد چون شما در تعرفه احوال و همچنین نامه‌های متعدد خود را پیرو فرقه بهائی معرفی نموده‌اید و در عقیده خود هم کاملاً مصر می‌باشید لذا طبق دستور و بخشنامه شماره ۷۶۸۲ مورخ ۲۴ تیر ۱۳۳۴ مقام نخست‌وزیری به خدمت شما در اداره کل گمرک خاتمه داده شده است. /

از طرف مدیرکل گمرک

آذر سا

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]