[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت ملی فولاد ایران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

واحد -----

تاریخ ۶ آبان ۱۳۶۰

شماره ١٢٣٨٧

پیوست.-----

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره شود

 

آقای حبیب اله غضنفری فرزند وجی اله کارگر شماره [حذف شده]

بپیوست عین حکم شماره ۹۷۶ مورخ ٣ مهر۶۰هیئت پاکسازی و سالمسازی واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی استان مازندران بشما ابلاغ میگردد. ضمناً از تاریخ  ۶ آبان ۶۰هیچگونه سمتی در این شرکت ندارید.

شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]