[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

صفحه ۱۳

پنجشنبه ۹ تیرماه ۱۳۶۷ – ۱۵ ذیقعده ۱۴۰۸

۳۰ ژوئن ۱۹۸۸ – شماره ۱۸۵۰۱

 

رأی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بنادر و کشتیرانی

نظر به اینکه بموجب مندرجات پرونده اتهام منتسبه به آقای امامقلی شادمان پیروی از فرقه ضاله بهائیت بوده هیأت به موجب رأی شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۷ نامبرده را باستناد بند ۲ از ماده ۱۹ قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و رعایت ماده ۳۱ از همان قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و اعلام مینمایند این رأی قطعی است مستخدم می‌تواند در صورت اعتراض به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بنادر کشتیرانی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]