[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [یادداشت دستنویسی بالای صفحه]

قسمتی از دستور عمومی شهربانی جمهوری اسلامی ایران شماره ۲۸۷۴ ماده ۱ بازنشستگی

 

 

ماده ۲ – اخراج

۴۲ نفر افسران و همردیفان مشروحه به استناد نامه شماره ۱۱/م – ۱ فروردین ۱۳۵۹ وزارت کشور از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۵۹ به علت بهائی بودن از خدمت اخراج می‌گردند.

الف: شاغلین

۱- سرهنگ ۲ منوچهر ثابت فرزند خلیل شماره [حذف شده] جمعی مرکز آموزش.

۲- سرهنگ ۲ ناصر عارف‌نژاد فرزند علی‌اکبر شماره [حذف شده] جمعی اداره راهنمائی و رانندگی طهران.

۳- سرگرد اسدالله عرب فرزند کوچک شماره [حذف شده] جمعی شهربانی ساری.

۴- سرگرد خسرو وحدت فرد فرزند عباس شماره [حذف شده] جمعی اداره پلیس تهران.

۵- سرگرد بیژن زرنگار فرزند محمد شماره [حذف شده] جمعی دانشگاه پلیس (تربیت‌بدنی).

۶- سرگرد فیض‌الله همتی نجف‌آبادی فرزند محمد شماره [حذف شده] جمعی شهربانی اصفهان.

۷- سروان عطاء‌الله ابراهیمی فرزند عزیز‌الله شماره [حذف شده] جمعی اداره دارائی.

۸- سروان بدیع‌الله اسدیان عربی فرزند عطاء‌الله شماره [حذف شده] جمعی شهربانی گیلان.

۹- سروان لطف‌الله نوروزی فرزند مصیب شماره [حذف شده] جمعی اداره آگاهی.

۱۰- سروان عباس وکیل دستجردی فرزند محمد شماره [حذف شده] جمعی اداره ساختمان و تأسیسات.

۱۱- سروان ناصر خردمندان فرزند سیف‌الله شماره [حذف شده] جمعی اداره تشخیص هویت.

۱۲- سروان اسفندیار زرنگار فرزند محمد شماره [حذف شده] جمعی اداره پلیس طهران.

۱۳- ستوانیکم اسماعیل صدقی دیزناب فرزند عباس شماره [حذف شده] جمعی اداره اردنانس.

۱۴- ستوانیکم بدیع الله روشن فرزند هدایت شماره [حذف شده] جمعی شهربانی اصفهان.

ب: بازنشستگان:

۱-سرتیپ بازنشسته پرویز افسری‌فرد فرزند محمد مهدی / مرکزی.

۲- سرتیپ بازنشسته حسن خطیبی اسفنجانی فرزند علی / شعبه شاهرضا.

۳- سرهنگ بازنشسته امیر‌هوشنگ رحمانی فرزند حسین / شمیران.

۴- سرهنگ بازنشسته ذکر‌الله عظیمی رعیت فرزند ماشاء‌الله / شهیاد.

۵- سرهنگ بازنشسته هدایت‌الله درخشان فرزند صدرالدین / بهبودی.

۶- سرهنگ بازنشسته محمد حسن حقیقی فرزند غلامحسین / پارک لاله.

۷- سرهنگ بازنشسته عبدالله عربی شیرازی فرزند میرزا حسین / رشت.

۸- سرهنگ بازنشسته جمشید نیکنام فرزند جلال / مرکزی.

۹- سرهنگ بازنشسته کیومرث طلوعی فرزند رحمت‌الله / آریاشهر.

۱۰- سرهنگ باز‌نشسته هوشنگ مجیدی فرزند فضل‌الله / اراک.

۱۱- سرهنگ بازنشسته شعاع‌الله فرح‌روز فرزند نورالله / طهران ویلا.

۱۲- سرهنگ بازنشسته امرالله ایزدی فرزند محمد حسین / مرکز.

۱۳- سرهنگ بازنشسته منوچهر بازیار فرزند خلیل / داودیه.

۱۴- همردیف سرهنگ بازنشسته اسماعیل واحدیان فرزند عبدالرزاق / اصفهان.

۱۵- همردیف سرهنگ بازنشسته فاطمه خادم میثاق فرزند میرزا مهدی ـ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]