[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: معاونت پرسنلی نزاجا (مد کارگزینی افسران)

به: گیرندگان (یکم ز)

موضوع: برکناری از خدمت افسران

 

شماره: ۴۵ /۳ /۷۰۱ / ش

۱۵ آذر ۵۸

 

از تاریخ یکم دیماه ۱۳۵۸ تعداد ۵۱ نفر افسران مشروحه زیر جمعی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعلت گرایش بمسلک بهائی بنا به تصویب‌نامه هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب کمیسیون پنج‌نفری از خدمت ارتش اخراج گردیده‌اند که مراتب در ماده ۲ دستور همگانی شماره ۷۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران درج گردید. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به نامبردگان در این مورد اقدام لازم معمول دارند.

 

معاون مد. کارگزینی نزاجا. سرهنگ ستاد فرشید

 

۱-ستوانسوم مخابرات سید علی زمانی-

۲- سرهنگ مخابرات حسین شریفی فرزند رمضانعلی

۳- سرهنگ مخابرات حسین شریفی فرزند ناصر قلی

۴- سرهنگ ۲ پیاده مسعود فرزانه

۵- سرهنگ پیاده حسین فهندژ سعدی

۶- ستوانیکم مهندس محمد نعمتی وادقانی

۷- سرهنگ پزشک نصرت اله قائم مقامی

۸- سرگرد پیاده ناصر ایوب زاده

۹- سرگرد قضائی داریوش فارانپور

۱۰- ناخدا سوم الکترونیک هوتن مشکین نفس

۱۱- ناخدا سوم ترابری ایرج یزدانی

۱۲- ناخدا سوم فرداد قائمی محمود زاده

۱۳- سرهنگ دندانپزشک هوشنگ داوری

۱۴-سرهنگ پزشک حبیب اله یزدانی

۱۵- سرهنگ پیاده نصرت اله وحدت

۱۶- سرهنگ ۲ زرهی قدرت اله هوشیدری فراهانی

۱۷- سرهنگ ۲ پیاده یدالله شاکری نیا

۱۸- سرهنگ ۲ پیاده مسعود فرزانگان

۱۹- سرهنگ ۲ پیاده [سیروس] باستانی حصاری

۲۰-سرهنگ ۲ [کامیوزیا] طاهری

۲۱- سرگرد توپخانه [سمیع‌الله] توکلی

۲۲- سرگرد توپخانه فرهنگ حکیمی نجف‌آبادی

۲۳- سرگرد آجودانی خسرو بهبودی

۲۴- سرگرد پیاده منوهر همتی

۲۵- سرهنگ ۲ پیاده مسیح اله یحیوی سارکلائی

۲۶- سرهنگ ۲ توپخانه فریدون معصوم زاده

۲۷- سرهنگ ۲ اردنانس سید موسی حیدری

۲۸- سرگرد توپخانه فرهنگ حکیمی

۲۹- سرگرد توپخانه منوچهر اصلاح‌پذیر اسفندیاری

۳۰- سرگرد پیاده اردشیر ثابتی

۳۱- سرهنگ ۲ دژبان جمشید بهرام جاویدی

۳۲- سرهنگ ۲ اردنانس نصرالله اتحادی

۳۳- سرگرد مهندس عطاء اله بی‌آزار

۳۴- سرگرد مهندس میثاق لقائی

۳۵- سرگرد مخابرات نعیم انوری

۳۶- سرگرد پیاده منصور توفیق قزوینی

۳۷- سروان پیاده روح اله یزدانی

۳۸- سرهنگ ۲ اردنانس لسان الله فهندژ سعدی

۳۹- سرهنگ ۲ پیاده هوشنگ فتاحی ماهفروجکی

۴۰- سرهنگ زرهی منصور وفائی

۴۱- ستوان ۲ خدمات بهداری اسدالله امری حصاری

۴۲- ستوان ۲ ترابری فریبرز کریم نیا نامقی

۴۳-سرگرد قضائی جواد رحمانی کلهرودی

۴۴- سرگرد پیاده هوشنگ سازگار

۴۵- سروان خدمات بهداری فریدون یزدانی

۴۶- سروان توپخانه فیروز رحمانی اقدس

۴۷- سروان دارائی عطاء اله زارع نجف‌آبادی

۴۸- سروان دارائی بهروز طیرانی دقیق

۴۹- سروان اردنانس پرویز واقف مقدم

۵۰- ستوانیکم آجودانی ذبیح اله وجدانی

۵۱- ستوان ۲ توپخانه مصطفی خطیبی اسفنجانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]