[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت سهامی زمزم شیراز

متعلق به بنیاد مستضعفان

[آرم]

 

شماره ۳۹۶۳

تاریخ ٣٠  آذر  ۶۰

 

بسمه تعالی

 

به شرکت زمزم خوزستان

از شرکت زمزم شیراز

موضوع: اخراج کارگران بهائی.

با توجه به برنامه ارشادی جهت افراد وابسته به بهائیت که توسط انجمن اسلامی اجرا شد، با این حال افراد ذیل مایل بودند تحت هر شرایطی در فرقه ضاله بهائیت بمانند لذا از این تاریخ ١  دی  ۶۰ هیچگونه سمتی در این شرکت نداشته و به کار آنها خاتمه داده میشود، لذا خواهشمند است جهت تعیین تکلیف نهائی اقدام لازم را معمول دارید.

ا-غلامحسین حقدوست

٢- عوض رضائی

٣-حاجی طالب پور

۴-نعمت‌الله جمال رضا

۵- عبدالوهاب سلمان پور

۶- عبدالله جابری

٧-عبدالله جابری

٨-احمد جابری

٩-امرالله طالبی

١٠- حسن سیادت

١١-هدایت الله رنجبر

١٢- ابراهیم جمالی

 

مدیرعامل مهرزاد ستوده

[امضا روی مهر رسمی]

شرکت سهامی خاص زمزم شیراز متعلق به بنیاد مستضعفان

ثبت شده بشماره ۵۸۰

 

رونوشت: اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس

دفتر مرکزی زمزم

روابط عمومی گروه زمزم

امور شرکتهای بنیاد مستضعفان

کارگزینی شرکت جهت اطلاع و اقدام

نگهبانی شرکت جهت جلوگیری افراد نامبرده از تاریخ ١  دی  ۶۰

تعاونی اعتباری شرکت جهت اطلاع و تسویه حساب

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه  صفحه]

شماره ۱۹۴/۴

تاریخ ١١   بهمن ۶۰

آرشیو

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]