[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

سازمان جنگلها و مراتع کشور

اداره کل منابع طبیعی استان کردستان

اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج

 

تاریخ: ١۴ شهریور ١٣٧٩

شماره: ۴٠١۴

پیوست: -----

 

اداره محترم امور آب شهرستان سنندج

با سلام

عطف بنامه شماره ٧٨١ / ٢١۴٢ مورخ ۴ مرداد ١٣٧٩ با عنایت به اینکه محل مورد نظر آقای عزت الله گونیایی جهت احداث قبرستان واقع در محدوده اراضی دربند پلاک ۴٢ بخش ١٠ حسن آباد در اراضی ملی واقع شده و پرونده واگذاری محل موصوف طبق کروکی پیوست در دست اقدام میباشد لذا حفر یک حلقه چاه از نظر این اداره بلامانع است. / م

 

کریمی پور

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]