[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[۴ عدد تمبر با مهر]

[مهر ناخوانا]

[ناخوانا]

 

[آرم]

ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

شماره: ۶۶۰۶ / ۷۶ / ۱

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۶۲

پیوست: -----

 

از: معاونت پرسنلی، مدیریت کارگزینی (دایره قضائی)

به: تبریز – [آدرس]

 

 

شماره فتوگرافی -----

تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۶۱

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

پروانه دفن

 

شماره: ۲۸۴۳

 

برابر این پروانه دفن مرد: یوسف فرزند ----- شهرت ایلخچی مقدم، سن ۲۳ سال که به علت اصابت گلوله به شقیقه زیر فک چپ [ناخوانا] پیشانی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ در گذشته است بلامانع می‌باشد.

 

نام و نام خانوادگی پزشک قانونی -----

شماره نظام پزشکی

امضا

[دو مهر و امضا] مرکز پزشک قانونی

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

تبریز

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]