[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری مشهد

 

تاریخ ٣ آذر ۶۱

شماره ٢٨١٠٧

پیوست

"در پاسخ لطفاً بشماره فوق اشاره فرمائید"

 

آنکه خداوند ولی او بوده و او را از ظلمات خارج ساخته است دیگر مرتکب گناه نمیشود.  امام خمینی

 

آقای مهندس داور ناظمی

عطف بدرخواست دفن پدربزرگ شما که از افراد وابسته به جامعه بهائیت هستند باطلاع میرساند. چنانچه دفن فرد مذکور در خارج از محدوده شهر و در اراضی غیر محصور صورت گیرد بدون آنکه هیچ نوع علامت مشخّصه‌ای برای آن تعبیه گردد از نظر شهرداری بلا مانع است.

شهردار مشهد – صابری‌فر

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]