[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

[جمهوری اسلامی]

بسمه‌تعالی

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

در پاسخ لطفاً بشماره فوق اشاره فرمائید

شهرداری مشهد

هنگ ژاندارمری محترم خراسان

سلام‌علیکم. طبق اطلاع و مراجعه خانم ماندانا وحدت که پدر ایشان بنام نصرت ا... وحدت که عضو جامعه بهائیت میباشد فوت نموده است خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت ضوابط مربوطه جسد مزبور را در محلی دورافتاده و بدون علائم و نشان مشخص دفن نمایند (م)

شهرداری مشهد -- اکبر صابری فر

[امضا]

گیرنده:

 خانم ماندانا وحدت جهت اطلاع و اقدام

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۲۲۲۹۱

۲۸ خرداد ۶۳

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]