[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

کپی پاکت حاوی نامه از زندان

فرهنگ مودّت زندان اوین بند یک

[مهر رسمی:] باز‌رسی شد

طهران

توسط جناب آقای بلادی

خانم متحدین ملاحظه فرمایند

اداره حقوقی و قضائی گمرک ایران

سازمان گمرک ایران

روبروی سینما آتلانتیک

خیابان مصدق

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

کپی گواهی برگ جواز دفن

شماره فتوگرافی-----

تاریخ ٢ تیر ۱۳۶۰

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

دادگاه انقلاب اسلامی

شماره ۲۹۳۶

زندان اوین

پروانه دفن

برابر این پروانه دفن نوزاد/کودک/زن/مرد فرهنگ فرزند فضل‌الله شهرت موّدت سن ۴۵ سال که بعلت تیرباران در تاریخ  ١ تیر ۱۳۶۰درگذشته است بلامانع میباشد.

نام و نام خانوادگی پزشک قانونی

[اسم ناخوانا]

[مهر رسمی]

امضاء [امضا]

شماره نظام پزشکی

۵۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]