[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادستانی انقلاب اسلامی استان بوشهر

شماره ۱۷۳

تاریخ ۲۵ اسفند ۵۸

پیوست -----

 

جناب ثقه‌الاسلام آقای آشیخ حسن بحرانی سرپرست بنیاد مستضعفین بموجب این حکم بشما مأموریت داده میشود که تعدادی خانه از فرقه ضاله بهائیت واقع در خورموج مصادره و در اختیار آن بنیاد قرار دهید.

متشکرم

علی‌اکبر [ناخوانا]

[امضا]

[مهر دادسرای انقلاب اسلامی استان بوشهر]

 

[یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه]

الف – ۹۵۰

۱۶ اردیبهشت ۵۹

 

[امضا]

۳۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]