[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

شماره ١٠٨٨/ ۶۰۰

تاریخ ٧ مهر ۵۵

پیوست

 

بسمه تعالی

جناب آقای صادق خلخالی

به نماینده شما آقای حاج احمد شهاب مأموریت داده میشود که از ملک میرزا محمدعلی باب واقع در خیابان ناصرخسرو کوچه خادم جهت فعالیت‌های فدائیان اسلام بهره‌برداری نموده و در ضمن متمنی است که گزارشات خود را به این اداره ارسال نمائید.

اداره املاک و مستغلات بنیاد مستضعفین

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]