[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

                                                          

جمهوری اسلامی

[ناخوانا] امام حسن عسکری (ع)

منطقه ۱۴ پل سیمان

[مهر ناخوانا]

تلفن ۵۹۵۲۴۹

تاریخ ۲۵  شهریور ۵۸

شماره

 

بسمه تعالی

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی شهرری و کمیته‌های حومه

نظر به اینکه کلیه گورستانها که در جاده عسگر آباد بوده و همه نقل مکان نموده‌اند و گورستان بهائیان هم بایستی از آنجا جای دیگری تبدیل گردد بنا به تقاضای بهائیان برای احداث گورستان جدید دستور از مراجع و رهبری حضرت امام خمینی [ناخوانا] و حضرت آیت اله منتظری و [ناخوانا] با اینجانب سید علی [ناخوانا] نماینده امام واگذار گردید لذا اجازه بایشان داده میشود که برای احداث گورستان در [ناخوانا] آباد کهریزک حومه شهر ری که از املاک مربوط بخودشان میباشد اموات خود را دفن نمایند و کسی حق مزاحمت نسبت به آنها را ندارد و در ضمن آقای سلطانی که یکی از روحانیون حومه شهر ری میباشد و مورد اطمینان است راجع به نظارت و حل فصل کارهای کشاورزی و احداث گورستان تعیین گردیدند که در آنجا نظارت داشته باشند.

خداوند همه را براه راست هدایت فرماید

[مهر رسمی و اسم]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]