احمد کاوه

متولد ١ مرداد ۱۳۱۴ در بخش باغ بهادران ـ اصفهان

در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۶۵ در اصفهان تیرباران شد

 

احمد کاوه در یک خانوادۀ مسلمان متولد شد.  در دبیرستان دیپلم ادبیات فارسی گرفت.  در اردیبهشت ١٣٣٧ به دیانت بهائی ایمان آورد.

 در آذر ۱۳۶۳ در تهران بازداشت شد.  دو هفته در بازداشتگاه کمیتۀ انقلاب در پل رومی بود و سپس به زندان سید علی‌خان اصفهان منتقل شد.  بعد او را به زندان کمال اسماعیل بردند و دو ماه در آنجا ماند.  آخرین زندان او جایی در غرب شهر اصفهان بود.  دو سال در آنجا زندانی بود تا این‌که در روز ۶ بهمن‌ماه ۱۳۶۵ تیرباران شد.  در زندان به‌شدت شکنجه شد و تقریباً شش ماه در سلول انفرادی بود. در روز ٧ بهمن ۱۳۶۵ جسدش با آداب بهائی در اصفهان به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)