[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان

دبیر

 

شماره: ۵۹۳۰ /۱۰۰ /۹۷

تاریخ: ۲۳ تیرماه ۱۳۹۷

پیوست: -----

طبقه بندی: -----

 

بسمه تعالی

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۲۰۰ / ۲۲۶۵۵۱ / ۲۱۰ /۹۰۰۰ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶؛

موضوع صورتجلسه کمیسیون فرق و مذاهب استان مازندران مورخ ۹ آبانماه ۱۳۹۵ در خصوص نحوه برخورد با درخواست تعطیلی مغازه‌ها از سوی فرقه ضاله بهائیت، در جلسه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- صورتجلسه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد

 

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

[امضاء]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]