احمد بشیری

متولد ۱۲۹۴ در اصفهان

در تاریخ ١٠آبان ۱۳۶۳ در کرج به دار آویخته شد

 

احمد بشیری پس از پایان خدمت نظام وظیفه در وزارت آموزش و پرورش کار می‌کرد و معلم بود. ٣ سال در تفرش و آشتیان و ٢١سال در اصفهان مشغول به کار بود. عضو محفل روحانی اصفهان بود و در سال ۱۳۴۴ به یزد منتقل شد.  در سال ۱۳۴۶ به تهران رفت و در دانشکده معماری دانشگاه ملی، شغل گرفت. عضو محفل روحانی محلی[۱] تهران بود که به عضویت سومین محفل روحانی ملی[۲] ایران درآمد. 

در تیر ۱۳۶۲ به همراه جهانگیر هدایتی ربوده شد.  چهار ماه طول کشید تا خانواده‌اش مطلع شود که در زندان اوین است.  پس از اوین او را به زندان گوهردشت، بند آسایشگاه منتقل کردند که بند زندانیان سیاسیِ به شدت مغضوب بود. یک سال طول کشید تا به خانواده‌اش اجازۀ ملاقات دادند. در مدت ۱۵ ماه زندان، به شدت شکنجه شده بود. سرانجام در روز ١٠ آبان ۱۳۶۳ به همراه یونس نوروزی ایران‌زاد، عضو محفل روحانی محلی کرج، به دار آویخته شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

[۲] محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.