[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره –۲

شماره: ه. ب /۸/ ۱۰۱۲

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۶۱

 

بدینوسیله به کلیه کسانیکه در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت از کار در وزارت نفت منطقه اهواز – مسجد سلیمان معلق شده‌اند و کلیه افرادی که در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت بوده و وضعیت آنان روشن نشده است اعلام میدارد که ظرف ۱۵ روز از تاریخ نشر این اطلاعیه خود را به دفتر روابط عمومی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ۸ (اهواز- مسجد سلیمان) واقع در اهواز ساختمان مرکزی ۴ طبقه –اطاق ب ۱۳۰ معرفی نمایند.

در صورت عدم مراجعه بعنوان همکاری نکردن با نظام جمهوری اسلامی تلقی گردیده و مورد پی گرد قانون قرار خواهند گرفت.

ضمناً از عموم امت شهیدپرور استمداد طلبیده تقاضا دارد که کلیه افرادی را که بنحوی با فرقه ضاله بهائیت تماس داشته‌اند به این هیئت معرفی نمایند.

[مهر رسمی]

هیئت بدوی شماره ۸ بازسازی نیروی انسانی

آدرس پستی:

اهواز صندوق پستی شماره ۱۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]