[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۲۲ شهريور ۱۳۶۲

۱۵۵۲۱- م الف    

 

بسمه تعالی

اطلاعیه

از افراد مشروحه زیر دعوت میشود جهت تعیین تکلیف خود حداکثر تا تاریخ ۲۰ شهریور ۶۲ به هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی واقع در اطاق ۵۳۸ ساختمان گمرگ ایران مراجعه نمایند در صورت عدم حضور رأی غیابی صادر خواهد شد.

١-عزیز منصوریان فرزند اسماعیل

٢- نورالدین معنوی فرزند مجدالدین

٣-عزت اله همت فرزند یداله

۴- روشن فرحبخش آقا بالائی فرزند حسن

۵-احسان اله کثیری عربی فرزند ولی اله

۶- احسان اله وجدانی فرزند فتح اله

٧- نصرت اله اسدنژاد قبادلو فرزند خانلار

٨- خانم ملاحت تحسینی فرزند محمد

٩- خانم منیژه زیبا حالت فرزند قدرت اله

اداره کل کارگزینی گمرک ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]