[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان خوی

 

تاریخ ۳۰ آبان ۶۴

شماره ۳۵۵۰ – ۲

 

(برگ احظاریه)

نام نام خانوادگی خانم عزت یزدانی

نام پدر علی‌اکبر

شغل خیاطی و خانه‌داری

محل اقامت [حذف شده]

محل حضور شعبه ۲

وقت حضور پنج‌شنبه ساعت ۱۰ صبح روز ۲۶ دی‌ماه ۱۳۶۴

موضوع – جهت ادای پاره‌ای توضیحات

 

دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان خوی

 

تاریخ رؤیت ----- محل گواهی مأمور

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]