[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش عشایر فارس

 

تاریخ ٢٢ مهر ۶۵

 شماره ۵۷۴۸/ا ف

پیوست-----

 

باسمه تعالی

 

خواهر قدسیه امیر عضدی به آدرس شیراز - [آدرس]

 

سلام علیکم

احتراماً بدینوسیله بشما ابلاغ می‌گردد تا ظرف سه روز پس از رؤیت ابلاغیه با در دست داشتن یک قطعه عکس به این هیأت واقع در طبقه سوم اداره کل آموزش و پرورش فارس مراجعه نمایید.

غلامرضا انتظام

رئیس هیأت بدوی رسیدگی بتخلفات اداری آموزش و پرورش فارس

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]