[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دفتر امام جمعه شیراز

 

تاریخ: ۱۶ مرداد ١٣۶۲

شماره: ۵۲۰۸

پیوست: دارد

 

بسمه تعالی

 

خواهر نزاکت ممتازی

سلام علیکم پاسخ بنامه مورخ [علامت تیک] شما با ارجاع عین نامه لازم است جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مراجعه نمائید بدیهی است طبق مقررات رسیدگی لازم بعمل خواهد آمد

[مهر رسمی دفتر امام جمعه شیراز]

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

بسمه تعالی

پرونده نامبرده جهت تصمیم نهایی به حاکم شرع [ناخوانا] آقای قضائی به اصفهان ارجاع شده پس از اخذ حکم مجدد نتیجه ابلاغ خواهد شد ۷ مرداد ١٣۶۲

[اسم ناخوانا] [امضا]

[یادداشت دستنویس در وسط نامه به‌طور کج]

بسمه تعالی

[ناخوانا] ۷۳ / ۱۱- ۶۱ در مورخه [ناخوانا] ۲ فروردین ١٣۶۲ [ناخوانا] زندان تحویل دادستانی [ناخوانا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]