[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ماشین‌سازی اراک

شرکت سهامی خاص

 

شماره [ناخوانا]

تاریخ ۱۴ شهریور ۵۹

پیوست:

 

آقای مسعود مهرابی

برابر مفاد نامه شماره ۴۵۵۵ / هزار و دویست و سی و دو مورخ دوازده تیر ۵۹ معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چون از سوی آقایان عظام ربانی شیرازی دستغیب و محلاتی پرداخت بیت‌المال به بهائیان حرام اعلام شده و کسانیکه از این دستور سرباز زنند خاطی محسوب میشوند خواهشمند است در اسرع وقت به کارخانه مراجعت و نسبت به تحویل و تحول ابواب جمعی و تسویه حساب خود با شرکت اقدام فرمائید. ش/م

رئیس اداره کارگزینی

منصور داشلو

[امضا]

رونوشت= اداره کل کار و امور اجتماعی اراک جهت استحضار

رونوشت= امور منازل جهت اقدام لازم

رونوشت= پرونده پرسنلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]