[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

بسمه تعالی

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست:-----

 

جناب آقای مهندس تسلیمی

به آگاهی می‌رساند که شرکت امناء برابر احکام صادره از دادسرای انقلاب اسلامی ایران ضبط و توقیف گردیده است. لذا خواهشمند است با در دست داشتن کلیه مدارک مربوط به این شرکت در روز دوشنبه ۱۰ صبح- ۱۵ مرداد ۵۸ به شرکت مراجعه فرمائید.

سرپرست موقت شرکت امناء

مهندس آزادگان

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

در ضمن جناب آقای تسلیمی

به آقایان یدالله خدابخش – رحمت الله مهرآیین – عطاالله حقیقی – عزت الله صفار- سیروس انور- هوشنگ نیک دین- دکتر محمد ورقاء – ریاض الله تبیانی- محمد باقر احراری (کرج) – قدرت الله صمدانی – هوشنگ محمودی اطلاع بدهید که تشریف بیاورند.

 

آدرس شرکت امناء: [آدرس]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]