[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ناخوانا] جنود شیطان است. "امام خمینی"

شرکت ملی نفت ایران

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۶۲

شماره: ی ۶۴۲۱۲ /۱۰۱۱ / ۶۲

پیوست -----

 

آقای محمد سامی

خواهشمند است جهت پاره‌ای مذاکرات حداکثر تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۲ با هیئت بدوی شماره ۳ مستقر در شیراز حضور بهم رسانید.

 

از طرف شرکت ملی نفت ایران

[امضا]

از طرف غلامعلی راهپیمافرد

رئیس امور بازنشستگی

 

 

تهران – [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]