[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

هیئت بدوی شماره ۲ بازسازی

نیروی انسانی صنعت نفت شیراز

 

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۶۲

شماره، -----

پیوست:-----

 

آقای محمد سامی

 

کارمند سابق شماره [حذف شده]

 

خواهشمند است جهت پاره‌ای از مذاکرات و حل مسائل در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۶۲ رأس ساعت هفت و نیم در دفتر موقت روابط عمومی هیئت بازسازی نیروی انسانی واقع در باشگاه شماره یک صنعت نفت خیابان خاک‌شناسی حضور به هم رسانید. لطفاً پس از رؤیت نسخه دوم را امضاء و ارجاع فرمائید.

 

با تشکر - و من ا[لله].التوفیق

هیئت بدوی شماره ۲ بازسازی نیروی انسانی صنعت نفت شیراز

از طرف [ناخوانا] لطیفی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]