[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی

(اموال در اختیار ولی‌فقیه)

دفتر هرمزگان

 

تاریخ: ۷ اردیبهشت ۷۱

شماره: ۲۰۶ / ۱۸۱/ درس

پیوست:

 

مدیر محترم داروخانه شفا

سلام علیکم

احتراماً با توجه به اینکه اموال آقای محمود رفعتی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگزار [واگذار] گردیده مقتضی است در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه ۷۱ رأس ساعت ۱۰ با در دست داشتن کلیه اسناد و مدارک مربوطه داروخانه به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به آدرس بلوار طالقانی نرسیده به ۳ راه دلگشا مراجعه نمائید در صورت عدم حضور در ساعت و تاریخ ذکر شده طبق قانون و مقررات رفتار خواهد شد:

از طرف رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)

عباس صالحی منش

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]