[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اطلاعیه شماره -٢

شماره: ه.ب/٨/١٠١٢

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۶۱

بدینوسیله به کلیه کسانیکه در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت از کار در وزارت نفت منطقه اهواز-مسجد سلیمان معلق شده‌اند و کلیه افرادی که در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت بوده و وضعیت آنان روشن نشده است اعلام می‌دارد که ظرف ۱۵ روز از تاریخ نشر این اطلاعیه خود را به دفتر روابط عمومی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ٨ (اهواز- مسجدسلیمان) واقع در اهواز ساختمان مرکزی ۴ طبقه –اطاق ب ١٣٠معرفی نمایند.

در صورت عدم مراجعه بعنوان همکاری نکردن با نظام جمهوری اسلامی تلقی گردیده و مورد پی گرد قانون قرار خواهند گرفت.

ضمناً از عموم امت شهیدپرور استمداد طلبیده تقاضا دارد که کلیه افرادی را که به نحوی با فرقه ضاله بهائیت تماس داشته‌اند به این هیئت معرفی نمایند.

 

[مهر رسمی]

هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

هیئت بدوی

 

آدرس پستی اهواز صندوق پستی شماره ١٣

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]