[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

شنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۲-١٢ ربیع‌الاول ۱۴۰۴

شماره ۱۲۰۴۰

صفحه ١٧

 

بسمه تعالی

[آرم] بانک ملی ایران اطلاعیه

بدین‌وسیله به اطلاع آقایان عباس درخشان و احمد ادب کارمندان بازنشسته این بانک که به علت عضویت در فرقه ضاله بهائیت به‌موجب رأی شماره ١٨٠ مورخ ۳۱ شهریور ۶۲ و ١٨٢ مورخ ۲ مهر ۶۲ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس به انفصال دائم از خدمات دولتی و قطع حقوق بازنشستگی محکوم شده‌اند می‌رساند حداکثر تا ۱۵ روز از تاریخ نشر این آگهی خود را به اداره کارگزینی بانک ملی ایران معرفی نمایند در غیر این صورت نسبت به صدور حکم قطعی اقدام خواهد گردید.

بانک ملی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]