[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۶۴ – ۶ ربیعالاخر ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۹۰۱

[صفحه:] ۱۰

 

...اعدام جوانان مسلمان مراکشی

شاه حسن دوم برای جلب توجه صهیونیستها اقدام به آزاد کردن تعدادی از زندانیان مسیحی، بهائی، یهودی، کمونیست که بنفع اسرائیل جاسوسی کرده بودند نمود تا اخلاص و ارادتمندی خود را به صهیونیستها ثابت نماید.

در مقابل آزاد کردن صهیونستها و اعطای آزادی به گروههای غیر اسلامی در مراکش، شاه حسن دوم اقدام به دستگیری جوانان مسلمان انقلابی نمود. رژیم مراکش طبق معمول هر سال عدهای از جوانان انقلابی را به اتهام فعالیت‎های اسلامی دستگیر کرده آنها را به زندان انداخته و محاکمه مینماید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]