[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آئین اسلام

[شماره:] ۱۵

[تاریخ:] ۲۶ مرداد ۲۳

صفحه: ۶ – ستون: ۱

 

شکایت از خرابی فرهنگ

از شاهی - اینجانبان اهالی شاهی که بچه‌های خودمان را برای تعلیم و تربیت اسلامی بد‌بستان می‌فرستیم. یکعده بهائی بنام آموزگار آنها را تبلیغ بدین خودشان مینمایند. لذا تقاضای فوری داریم آنها را از کار برکنار نمائید چنانچه آنها باشند ما مجبوریم برای حفظ دیانت اسلام بچه‌های خودمان را از فرستادن بمدرسه خود‌داری نمائیم. از طرف چهار هزار نفر كوچك سرائی حیدر رنجبر از طرف بازرگانان حاجی عادلانی از طرف سقط فروشان مبتنی از طرف هیئت آذربایجانی‌ها سید صالح سیدین خدادادی از طرف کارگرها زارعی حیدریان از طرف سه هزار نفر ساکنین حسن‌آباد مراد خلیلی از طرف شهمیرزادی‌ها احمد طوسی از طرف قنادها عبدالعلی یزدانیان از طرف ساکنین سید محله اسکندر نصيری از طرف سخائی ها امین زاده از طرف کفش کر کلائیها یحیی منتظری نماینده مطبوعات قربانعلی-روحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]