[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مدیریت محترم

در آخر هفته چنانچه این بهائی پررو و کثیف‌تر از سگ را بیرون نیندازید. با عمل خود ثابت [ناخوانا][می کنید] که شما هم یکی از طرفداران این دین کثیف بوده [ناخوانا][و در] نتیجه خواهید دید که چگونه شرکت می‌سوزد.

لعنت خدا به تو ای بهائی کثیف

نابود باد بهائی و بهائی گری

از طرف: مجاهدین

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]