[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

در صورتی که مذهب خود را اسلام بنویسند مشکل حل میشود و الا هیچگونه راهی بطوری که مدیر کل آموزش و پرورش اظهار داشته وجود ندارد.

[یحیی جعفری]

امام جمعه کرمان

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]