[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

از سازمان بیمه و بازنشستگی (ناخوانا)

به جناب سروان بازنشسته احمد غفرانی

موضوع قطع حقوق

شماره ۳۸۷۴۹

تاریخ ٧ اردیبهشت ١٣٧٣

پیوست -----

تلفن -----

 

پاسخ گزارش ارسالی مورخه ١١ فروردین ١٣٧٣

برابر مدارک موجود حقوق سرکار به علت بهائی بودن و بد ستور دادستانی انقلاب اسلامی از تاریخ ۵ شهریور ۱۳۶۳ قطع گردیده است . علیهذا چنانچه مدارکی مبنی بر مسلمان شدن خود ( گواهی یکی از مراجع تقلید مبنی بر مسلمان شدن و انتشار آن در یکی از جرائد کثیر انتشار کشور ) در دست دارید به دادستانی انقلاب اسلامی ارائه تا پس از بررسی و تأئید اقدام ﻻزم بعمل آید. %

 رئیس سازمان بیمه و بازنشستگی سرتیپ پیروزنیا

از طرف: مسعود (ناخوانا) ۵ اردیبهشت ٧٣

[امضا]

[آدرس]

[مهر اداری]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]