[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ١٥۸۳۵

صفحه: ۲

 

بسمه تعالی

کتابخانه طهوری ناشر کتاب‌های سودمند کتاب ذی‌قیمت دیگری را به دوستداران کتاب، روحانیون، دانشمندان، دانشجویان و برای همه آنان که از لحاظ تحقیق در اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران در دوره معاصر حائز اهمیت درجه اول و روشنگر زوایای تاریک تاریخ است بشارت می‌دهد.

بهائیان

تألیف: سید محمدباقر نجفی

کتابی تحلیلی و نقدی محققانه از روند تاریخی و سیاسی بهائیان در ایران. کتابی جامع در نشان دادن موقعیت و وابستگی‌های سیاسی بهائیان در ایران و اسرائیل، تحقیقی بی‌غرضانه مبتنی بر مدارک و اسنادی که برای اولین بار در ایران منتشر می‌شود در ۸۵۰ صفحه به قطع وزیری با چاپ خوب انتشار یافت. به خریداران نسخ بیشتر تخفیف مخصوص منظور می‌گردد.

کتابخانه طهوری- مقابل دانشگاه تهران

تلفن ۳۳۰ ۶۴۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]