[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۵۸

شماره: ۱۵۸۳۵ صفحه ۲

 

بسمه تعالی

کتابخانه طهوری ناشر کتاب‌های سودمند کتاب ذیقیمت دیگری را به دوستداران کتاب، روحانیون، دانشمندان، دانشجویان و برای همه آنان که از لحاظ تحقیق در اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران در دوره معاصر حائز اهمیت درجه اول و روشنگر زوایای تاریک تاریخ است بشارت می‌دهد.

بهائیان

تألیف: سید محمد باقر نجفی

کتابی تحلیلی و نقدی محققانه از روند تاریخی و سیاسی بهائیان در ایران کتابی جامع در نشان دادن موقعیت و وابستگی‌های سیاسی بهائیان در ایران و اسرائیل. تحقیقی بی‌غرضانه مبتنی بر مدارک و اسنادی که برای اولین بار در ایران منتشر می‌شود در ۸۵۰ صفحه به قطع وزیری با چاپ خوب انتشار یافت. به خریداران نسخ بیشتر تخفیف مخصوص منظور می‌گردد.

کتابخانه طهوری. مقابل دانشگاه تهران

تلفن: ۶۴۶۳۳۰

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]