[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۹ تیرماه ۱۳۶۷۷- ۱۵ ذی‌قعده ۱۴۰۸- ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸

شماره: ۱۸۵۰۱

صفحه: ۱۳

 

رأی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بنادر و کشتیرانی

نظر به اینکه به‌موجب مندرجات پرونده اتهام منتسبه به آقای امامقلی شادمان پیروی از فرقه ضاله بهائیت بوده هیات به موجب رأی شماره ۳۳۵ مورخه ۱۴ خرداد ۶۷ نامبرده را به استناد بند ۲ از ماده ۱۹ قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و رعایت ماده ۳۱ از همان قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی، محکوم و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است مستخدم می‌تواند در صورت اعتراض به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بنادر کشتیرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]