۷ عضو خانواده امیری - فریدون، عبدالرزاق، رقیه، علی اکبر، غلامعلی، هدایت الله، امان ‌الله که با ضربات چاقو در هرمزک یزد کشته شدند